פוסטים

הרופא בתנ"ך

זה לא סוד שכשמדברים על רופא בתנ"ך, מדברים פעמים רבות על הא-ל שהוא המרפא לכל נגעיהם וצרותיהם של בני האדם. אבל מה בין זה ובין רפואה מונעת? המשך קריאה…